Zápis detí do materských škôl Mesta Nitry 2024/2025

MESTO NITRA oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Nitry  pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční: v dňoch: 6.5. a 7.5.2024 od 8,00 do 16,00 hod.

Viac čítať tu >>

< < Naspäť