O NÁS

V historickej časti mesta Nitra sa nachádza desaťtriedna Materská škola Piaristická 12, ktorá poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť, aj s možnosťou poldenného pobytu, deťom od dva a pol roka do šiestich rokov, prípadne deťom s odloženou školskou dochádzkou. Tri triedy poskytujú špeciálno-pedagogickú starostlivosť pre zdravotne znevýhodnené deti s poruchami zraku a videnia, 6 detí bolo integrovaných do bežných tried v MŠ.

Materská škola je umiestnená v atypickej dvojposchodovej budove, prízemie tvorí vstupná hala, dve šatne, úložný priestor pre prevádzkových zamestnancov. Taktiež je tu pre deti priestranná telocvičňa. Na prízemí sa tiež nachádza chodba, z ktorej sa vchádza do dvoch tried, miestnosti pre pedagogických pracovníkov, dvoch umyvárok, malej a veľkej jedálne, kuchyne a prislúchajúcich skladových priestorov. Na poschodí sa nachádza riaditeľňa, päť tried, kancelária vedúcej školskej jedálne, veľká umyváreň s detskými WC. V priestoroch rozľahlých chodieb sa nachádza detská knižnica, hudobno- televízne oddelenie, drevená loď na hry. V rekonštruovaných priestoroch na 1 poschodí MŠ sa nachádzajú tri triedy pre deti ŠVVP, veľké sociálne zariadenie so sprchou pre zamestnancov MŠ a ordinácia ortoptickej sestry. Na druhom poschodí je sedem spální, jedna trieda, multisenzorická miestnosť a suchý bazén s guličkami. Poschodia prepájajú tri vnútorné schodištia. Budova má bočný núdzový východ z prízemia. Celá budova je podpivničená, pivnice slúžia na sklad pre zberové aktivity – separovaný zber odpadu, sklad CO, priestory údržby, sklad použitého nábytku a pod. K materskej škole patrí školský dvor a školská záhrada, ktorú využívajú deti na pobyt vonku. Nachádzajú sa nich preliezky, pieskoviská, veľký drevený altánok na hry s kuchynkami a piknikovými stolmi.