Senzorická miestnosť

V roku 2018 sa podarilo  OZ Očkári zriadiť v materskej škole multisenzorickú miestnosť v spolupráci s rôznymi typmi grantov, nakoľko išlo o pomerne finančne náročný projekt. Takýto typ priestoru je jediným zriadeným v bežnej materskej škole na Slovensku. Snoezelen vytvára priestor pre aplikáciu terapie senzorickej integrácie. Terapia senzorickej integrácie v podstate pomáha dosiahnuť dieťaťu to, čo je prirodzené. V interakcii s prostredím a vlastnou činnosťou dieťaťa terapia zvonku aktivuje vnútorné procesy v mozgu, sú poskytnuté bohaté zmyslové zážitky, ktoré vzbudzujú adaptívne  odpovede a tým napomáhajú mozgovým štruktúram v dozrievaní. Terapia sa zameriava na základné systémy: vestibulárne (rovnováhové) vnímanie, taktilné (hmatové) vnímanie, proprioceptívne (hĺbkové) vnímanie – prepojené s vizuálnymi (zrakovými) alebo auditívnymi (sluchovými) podnetmi. Cieľom Snoezelen terapie je poskytnutie nádherných neobvyklých zmyslových stimulov a zážitkov poskytovaných širokou škálou technologických produktov a zariadení, ktoré u klientov vyvolávajú zmyslové odpovede a reakcie. Cieľom terapie môže byť aj redukcia stresu a stereotypného správania. Je založená na celostnom prístupe, napĺňa potreby prijatia a porozumenia dieťaťa v  atmosfére dôvery a uvoľnenosti.

V materskej škole je biela Snoezelen miestnosť  určená skôr na relaxáciu, hlavným cieľom je celkové uvoľnenie dieťaťa a rozvoj zrakového vnímania. Uvoľnenie prichádza aj za pomoci aromaterapie a hudobnej terapie. Mimo iného sú v miestnosti nasledujúce komponenty:

Bublinkový valec: Patrí medzi najobľúbenejšie a najzákladnejšie komponenty multisenzorických miestností. Ponúka viaczmyslový zážitok - meniace sa farby prinášajú vizuálne podnety, mierne vibrácie ponúkajú hmatové stimuly a jemný šum poskytuje dokonca i sluchové podnety
Optické vlákna: Patria k veľmi obľúbeným,  sú zdrojom vizuálnej stimulácie a tiež sú vynikajúcou motiváciou k pohybu.
Projektory: Projektory slúžia na vyobrazenie abstraktnej alebo tematickej projekcie na steny miestnosti, strop alebo podlahu, pôsobia upokojujúco a podporujú rozvoj predstavivosti.
Polohovacie vaky:  možnosť výberu miesta, kam sa môžu deti po príchode do miestnosti uložiť. Polohovacie vaky sú vynikajúcou možnosťou pre príjemné usadenie a relaxáciu
V miestnosti sa ďalej nachádzajú rôzne typy hier, zrkadlá, svetelné nebo, discoguľa, svetelný stôl a pod.

V materskej škole máme preškolené pedagogičky a ortoptickú sestru na prácu v tejto miestnosti, v rámci základnej relaxácie môžu s deťmi v tejto miestnosti pracovať všetky pani učiteľky podľa záujmu.