Prečo my???

Materská škola sa nachádza v samotnom historickom centre mesta s výbornou pešou dostupnosťou na všetky kultúrne a iné podujatia organizované mestom Nitra ( divadlá, podujatia organizované na námestí, podujatia v OC Mlyny, Dominom, knižnicou Karola Kmeťka....plaváreň, prechádzky po centre mesta, do parku) Aj keď budova MŠ ešte neprešla vonkajšou rekonštrukciou, vnútorné priestory Vás prekvapia svojou rozľahlosťou, svetlom a vzdušnosťou čo nám dáva mnohé možnosti na obzvláštnenie aktivít s deťmi. Nachádza sa tu zrekonštruovaná telocvičňa na pohybové aktivity, detské diskotéky, akcie s rodičmi... V materskej škole máme novovytvorenú detskú knižnicu, v tvorbe je mediálno – hudobný priestor. Na vrchnom poschodí sa nachádza multisenzorická miestnosť na relaxáciu a aktivity a suchý bazén s guličkami. Stravovanie zabezpečujeme v dvoch jedálňach, na krúžkovú činnosť a schádzanie detí je osobitná učebňa.
V neposlednom rade je veľkou výhodou, že v MŠ pracuje diplomovaná zdravotná sestra (oftalmologička), ktorá nám je vždy k dispozícii a poskytne okamžite rady a pomoc v ordinácii na prvom poschodí MŠ.
Každá trieda ma vlastnú plnohodnotnú spálňu na druhom poschodí ( spálne veľké ako triedy na prvom poschodí).Každá trieda je vybavená interaktívnou tabuľou a prislúchajúcou technikou.

Samozrejmosťou je krúžková činnosť v popoludňajších hodinách pre veľké deti, divadelné a hudobné predstavenia v telocvični. Organizujeme množstvo aktivít spolu s rodičmi detí ( tekvičkovanie, ochutnávka pomazánok, Vianočná tržnica, posedenia pod jedličkou, spoločný karneval pre rodičov, starých rodičov a deti, atď....) Zapájame sa do rôznych projektov, grantov, máme cezhraničnú spoluprácu „Ahoj kamarát“ s MŠ z Kroměříža... Spolupracujeme s rôznymi inštitúciami, Strednou odbornou školou, sme Cvičnou školou pre UKF v Nitre.
Výchovno – vzdelávaciu činnosť a odbornosť zabezpečuje 20 pedagogičiek (z toho 4 špeciálne pedagogičky) a ortoptická sestra. V materskej škole sa snažíme vytvárať pozitívnu klímu nielen pre deti, ale aj ich rodičov a zamestnancov školy.

Všetky podrobnosti, ako filozofia, zameranie a vízia školy sa dozviete v ostatných dokumentoch.