Filozofia školy a Prečo my?

Milí rodičia, milé deti, priatelia materskej školy. Práve ste otvorili našu web stránku a možno zvedavo čakáte, čo Vám ponúkneme. Veríme, že  Vás naša stránka zaujme a možno aj pobaví. Budeme sa Vám snažiť priblížiť život v našej materskej škole, ktorý je každý deň iný a zakaždým niečím zaujímavý. Dozviete sa, čím je naša škôlka jedinečná, čím sa odlišuje od iných materských škôl, aké je jej zameranie, filozofia a vízia do budúcnosti. Webová stránka bude pre Vás, ale aj o Vás, Vašich/našich deťoch. Tiež si tu budete môcť nájsť aktuálne informácie, platné dokumenty, odkazy a tlačivá. Dúfame, že Vás poteší rozsiahla fotogaléria a budete sa radovať z našich úspechov. Samozrejme vieme, že sa nám nevyhnú ani problémy, ako to v každej veľkej veselej rodine býva, ale pokúsime sa ich riešiť a pravidelne budeme vkladať do oznamov aj reakcie na najpálčivejšie témy, ktoré nás spoločne trápia. Aby nám bolo spolu aj veselo, nebude chýbať ani zábava a rôzne zábavné výroky detí v sekcii zaujímavosti.

V múdrych príručkách o správnom písaní som sa dočítala, že úvodník by mal byť myšlienkovo bohatý,  hlboké myšlienky však nehľadajte. Moje písmenká na privítanie boli písané jednoducho, ale úprimne a s radosťou,  že sa nám podarí priblížiť zase kúsok k Vám – rodičom a deťom našej krásnej materskej školy.
Takže....prajem Vám príjemné čítanie a spoznávanie

Jana Matušková
riaditeľka materskej školy

Oznamy a novinky

Dôležitý oznam!!!

Nakoľko sa v materskej škole vyskytlo ochorenie na COVID u dieťaťa a zamestnanca a tri triedy sú od zajtrajšieho dňa podľa rozhodnutia RÚVZ v Nitre v karanténe, zvýšte prosím ostražitosť pri respiračných, žalúdočných a akýchkoľvek zdravotných príznakoch Vašich detí a pristupujte zodpovedne aj k rozhodnutiu priniesť do materskej školy len úplne zdravé dieťa. Dôsledne a s plnou vážnosťou zvažujte všetky okolnosti pobytu deti v MŠ, pretože napriek všetkým prijatým prísnym opatreniam sa nám nepodarilo vyhnúť tomuto vírusu. Buďme, prosím, všetci opatrní a zodpovední tak, aby sme v zdraví a v pohode privítali najkrajšie sviatky v roku. Za porozumenie ďakujeme. JM

Milí rodičia, keďže tento rok nám opäť nevyšlo vianočné fotenie, po zvážení nápadov pani učiteliek sme sa rozhodli odfotiť deti svojpomocne, aby mali vianočnú spomienku na materskú školu Takže v piatok si detičky pekne oblečte a v MŠ si urobíme vianočnú náladu a fotenie. Očkárske triedy sa budú fotiť vo štvrtok, keď priestor pripravíme...Deti budú fotené jednotlivo, spoločná fotografia bude z pondelku 6.12. , kedy nás príde pozrieť Mikuláš s anjelom

Veľmi pekne ďakujeme všetkým pani učiteľkám, ktoré sa odhodlali pripraviť a vyzdobiť priestor. Osobitne ešte pani učiteľke Simonke, ktorá zohnala vianočné plátno a pani učiteľke Paulínke za fotoaparát a fotenie. Opäť sa ukázala kreativita a flexibilita našich pani učiteliek.

28.11.2021

Milí rodičia, posielam Vám informácie, aby sme sa pri nástupe do materskej školy v pondelok vyhli prípadným nedorozumeniam. Všetko, čo Vám teraz napíšem je platné v tejto chvíli, o prípadných zmenách Vás budem ihneď informovať. Vyhlášky a informácie, ktorými sa budeme riadiť sú aktualizované na stránke MŠ SR a nariadeniami hlavného hygienika SR. Sú pre nás smerodajné a žiadame Vás o ich rešpektovanie.
Vstup do budovy je zabezpečený HLAVNÝM VCHODOM. UPOZORNENIE!!! Vstúpiť do budovy materskej školy môže len osoba očkovaná, alebo do 180 dní po prekonaní ochorenia Covid (OP), testovaná osoba  NEMÁ vstup  povolený. Ak zákonný zástupca nespĺňa túto požiadavku a poveríte osobu, ktorá bude dieťa vyzdvihovať a prinášať do MŠ, nahláste to prosím, triednym učiteľkám, ktoré skontrolujú Vaše splnomocnenia zo začiatku školského roku, poverenú osobu tam dopíšu.  Vo vestibule prebehne ranný filter a zapísanie dieťaťa, prípadne vybavíme dokumenty.  Vydezinfikujete si ruky a pôjdete do šatne prezliecť dieťa (max 2 dospelí a 2 deti v malej šatni, 3 dospeli a 3 deti vo veľkej šatni). S jedným dieťaťom môže prísť do budovy jeden zákonný zástupca. Zo šatní už dieťa prevezmeme a odovzdáme pani učiteľke v triede,  pohyb zákonných zástupcov po budove nebude možný. Von z budovy odídete bočným vchodom, aby ste sa z hygienických dôvodov zbytočne nestretávali. Poprosím Vás, aby ste rátali s prípadným zdržaním pri odovzdávaní detí, vytvorili si časový priestor a dodržiavali rozostupy pred budovou. Prevádzka MŠ je od 6.30 do 17.00 hod. Materská škola sa o 8.00 hod. z bezpečnostných a hygienických dôvodov UZAMKÝNA. OTVÁRAME o 14.30 hod. Pre odchod detí počas dňa zvoňte. V popoludňajších hodinách bude postup rovnaký - služba prinesie dieťa z triedy, v šatni si dieťa oblečiete a vyjdete bočným vchodom.…

Nakoľko dieťa z materskej školy bolo pozitívne testované na ochorenie Covid 19 a jedna trieda je od dnešného dňa podľa rozhodnutia RÚVZ v Nitre v karanténe, zvýšte prosím ostražitosť pri respiračných príznakoch Vašich detí a pristupujte zodpovedne aj k rozhodnutiu priniesť do materskej školy len dieťa bez príznakov.

Jedálny lístok

od 10.12.2022 do 28.1.2022