Filozofia školy a Prečo my?

Milí rodičia, milé deti, priatelia materskej školy. Práve ste otvorili našu web stránku a možno zvedavo čakáte, čo Vám ponúkneme. Veríme, že  Vás naša stránka zaujme a možno aj pobaví. Budeme sa Vám snažiť priblížiť život v našej materskej škole, ktorý je každý deň iný a zakaždým niečím zaujímavý. Dozviete sa, čím je naša škôlka jedinečná, čím sa odlišuje od iných materských škôl, aké je jej zameranie, filozofia a vízia do budúcnosti. Webová stránka bude pre Vás, ale aj o Vás, Vašich/našich deťoch. Tiež si tu budete môcť nájsť aktuálne informácie, platné dokumenty, odkazy a tlačivá. Dúfame, že Vás poteší rozsiahla fotogaléria a budete sa radovať z našich úspechov. Samozrejme vieme, že sa nám nevyhnú ani problémy, ako to v každej veľkej veselej rodine býva, ale pokúsime sa ich riešiť a pravidelne budeme vkladať do oznamov aj reakcie na najpálčivejšie témy, ktoré nás spoločne trápia. Aby nám bolo spolu aj veselo, nebude chýbať ani zábava a rôzne zábavné výroky detí v sekcii zaujímavosti.

V múdrych príručkách o správnom písaní som sa dočítala, že úvodník by mal byť myšlienkovo bohatý,  hlboké myšlienky však nehľadajte. Moje písmenká na privítanie boli písané jednoducho, ale úprimne a s radosťou,  že sa nám podarí priblížiť zase kúsok k Vám – rodičom a deťom našej krásnej materskej školy.
Takže....prajem Vám príjemné čítanie a spoznávanie

Jana Matušková
riaditeľka materskej školy

Oznamy a novinky

Milí rodičia, náš zriaďovateľ nám schválil maľovanie materskej školy a 23.8.2021 sme začali maľovať. Budeme sa snažiť, aby triedy a spálne boli pre Vaše deti pripravené, Chodby a ostatné priestory sa budú maľovať počas prevádzky v septembri a preto Vás žiadam o strpenie a ústretovosť. My sa aj napriek sťaženým podmienkam tešíme, že budeme o krôčik ďalej a budeme mať krásne, farebné a čisté vnútorné priestory. Ďakujeme.

Riaditeľka MŠ oznamuje, že nástup detí do materskej školy na nový školský rok je 2.9.2021. Upozorňujeme rodičov, aby deti priniesli do 8.00 hod, nakoľko po tomto čase sa materská škola uzatvára. Z dôvodu zmeny legislatívy (povinná predškolská výchova) je režim v MŠ pevne nastavený a neskorší príchod bude možný len v odôvodnených a vopred nahlásených prípadoch. Zákonným zástupcom novonastúpených detí oznamujeme, že podľa podpísaných rozhodnutí o prijatí bude v triedach z dôvodu ľahšej adaptácie  prebiehať adaptačný pobyt, čo znamená, že dieťa privádza rodič postupne na dve hodiny a následne viac, čo závisí podľa adaptácie dieťaťa. Čas adaptácie zhodnotia pani učiteľky v triede a rodič postupuje podľa ich pokynov. Po uplynutí adaptačného pobytu dieťa plynule pokračuje v predprimárnom vzdelávaní v riadnom celodennom pobyte v MŠ. Zoznamy detí podľa tried nájdete na hlavnej nástenke vo vestibule MŠ a pri triedach. Deťom do MŠ prinesiete:
- papuče (nie šľapky)
- náhradné oblečenie do skrinky (spodné prádlo, ponožky, tepláky, tričko)
- porcelánový hrnček s uškom na pitný režim
- dievčatám hrebeň na vlasy
- pyžamo (deti bez adaptačného pobytu)
- všetky ostatné veci sa dozviete od učiteliek v triede a na rodičovských združeniach (stravné, rodičovský príspevok, informované súhlasy....)
Dúfame, že sa Vám bude v našej/ Vašej materskej škole páčiť a nadviažeme peknú spoluprácu. Ďakujeme.

Jedálny lístok

od 4.10.2021 do 15.10.2021