Filozofia školy a Prečo my?

Milí rodičia, milé deti, priatelia materskej školy. Práve ste otvorili našu web stránku a možno zvedavo čakáte, čo Vám ponúkneme. Veríme, že  Vás naša stránka zaujme a možno aj pobaví. Budeme sa Vám snažiť priblížiť život v našej materskej škole, ktorý je každý deň iný a zakaždým niečím zaujímavý. Dozviete sa, čím je naša škôlka jedinečná, čím sa odlišuje od iných materských škôl, aké je jej zameranie, filozofia a vízia do budúcnosti. Webová stránka bude pre Vás, ale aj o Vás, Vašich/našich deťoch. Tiež si tu budete môcť nájsť aktuálne informácie, platné dokumenty, odkazy a tlačivá. Dúfame, že Vás poteší rozsiahla fotogaléria a budete sa radovať z našich úspechov. Samozrejme vieme, že sa nám nevyhnú ani problémy, ako to v každej veľkej veselej rodine býva, ale pokúsime sa ich riešiť a pravidelne budeme vkladať do oznamov aj reakcie na najpálčivejšie témy, ktoré nás spoločne trápia. Aby nám bolo spolu aj veselo, nebude chýbať ani zábava a rôzne zábavné výroky detí v sekcii zaujímavosti.

V múdrych príručkách o správnom písaní som sa dočítala, že úvodník by mal byť myšlienkovo bohatý,  hlboké myšlienky však nehľadajte. Moje písmenká na privítanie boli písané jednoducho, ale úprimne a s radosťou,  že sa nám podarí priblížiť zase kúsok k Vám – rodičom a deťom našej krásnej materskej školy.
Takže....prajem Vám príjemné čítanie a spoznávanie

Jana Matušková
riaditeľka materskej školy

Oznamy a novinky

MESTO NITRA oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Nitry  pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční: v dňoch: 6.5. a 7.5.2024 od 8,00 do 16,00 hod.

Viac čítať tu >>

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa si môžete prísť vyzdvihnúť v nasledujúcich dňoch :
Vo ŠTVRTOK 15.6.2023 od 9.00 hod do 16.00 hod
V PONDELOK 19.6.2023 od 12.00 hod do 16.00 hod
Prineste si so sebou občiansky preukaz, prosím.

Milí rodičia, pozorne si prečítajte pokyny na 13.12.2022.

 

Stručné informácie:

1. Generálka v divadle:

Príchod detí - 8:30
Odchod detí - 11:30 - služobný vchod pri parkovisku divadla, kde si deti vyzdvihnú pani učiteľky

2. Vystúpenie:

Príchod detí - 15:30 k služobnému vchodu
Odchod - hneď ako skončíme od služobného vchodu divadla

Deti nech si do divadla nenosia ruksaky. Pitný režim a občerstvenie na podvečer (chlieb s maslom a šunkou)bude zabezpečené. Za odmenu dostanú deti sladké balíčky.

Vystúpenie začína o 16.30 hod., rodičia prídu do divadla hlavným vchodom.

Deti vstupujú služobným vchodom do divadla, pretože je to najbližšie k šatniam a vchod otvára službukonajúci dozor.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pani učiteľky. Upozorňujem, že ráno deti do MŠ nenoste (až rovno k divadlu) prevádzka bude prerušená...všetky pani učiteľky budú v divadle. JM.

Milí rodičia,

od zajtra rána budú v predaji lístky na Galaprogram pri príležitosti 60. Výročia MŠ. Kúpiť si ich môžete od pani učiteľky Henky Lachkej pri 2. triede v čase Vášho raňajšieho príchodu a popoludňajšieho odchodu z MŠ. Nakoľko vystupujú všetky deti z MŠ, počet vstupeniek je limitovaný na najviac 3 kusy na rodinu...cena jednej vstupenky je 7 eur. Pokyny na deň 13.12.2022 ohľadom generálky a vystúpenia budú zajtra. MŠ je v tento deň (13.12.2022) zatvorená, z dôvodu generálky a príprav v DAB.

Jedálny lístok

od 19.2.2024 do 23.2.2024