Filozofia školy a Prečo my?

Milí rodičia, milé deti, priatelia materskej školy. Práve ste otvorili našu web stránku a možno zvedavo čakáte, čo Vám ponúkneme. Veríme, že  Vás naša stránka zaujme a možno aj pobaví. Budeme sa Vám snažiť priblížiť život v našej materskej škole, ktorý je každý deň iný a zakaždým niečím zaujímavý. Dozviete sa, čím je naša škôlka jedinečná, čím sa odlišuje od iných materských škôl, aké je jej zameranie, filozofia a vízia do budúcnosti. Webová stránka bude pre Vás, ale aj o Vás, Vašich/našich deťoch. Tiež si tu budete môcť nájsť aktuálne informácie, platné dokumenty, odkazy a tlačivá. Dúfame, že Vás poteší rozsiahla fotogaléria a budete sa radovať z našich úspechov. Samozrejme vieme, že sa nám nevyhnú ani problémy, ako to v každej veľkej veselej rodine býva, ale pokúsime sa ich riešiť a pravidelne budeme vkladať do oznamov aj reakcie na najpálčivejšie témy, ktoré nás spoločne trápia. Aby nám bolo spolu aj veselo, nebude chýbať ani zábava a rôzne zábavné výroky detí v sekcii zaujímavosti.

V múdrych príručkách o správnom písaní som sa dočítala, že úvodník by mal byť myšlienkovo bohatý,  hlboké myšlienky však nehľadajte. Moje písmenká na privítanie boli písané jednoducho, ale úprimne a s radosťou,  že sa nám podarí priblížiť zase kúsok k Vám – rodičom a deťom našej krásnej materskej školy.
Takže....prajem Vám príjemné čítanie a spoznávanie

Jana Matušková
riaditeľka materskej školy

Oznamy a novinky

Vážení rodičia, rozhodnutia o prijatí/ neprijatí do materskej školy si môžete prísť vyzdvihnúť v pondelok 13.6. od 12.00 hod do 16.00 hod a v utorok 14.6. od 7.00 hod do 12.00 hod.

Ďakujem.

Riaditeľka MŠ oznamuje, že prevádzka počas letných prázdnin 2022 bude zabezpečená nasledujúcim spôsobom:

Mesiac JÚL: MŠ Piaristická
Mesiac AUGUST: MŠ Párovská

Žiadam o zodpovedné nahlasovanie do 13.5.2022 v triedach na protipodpis. Nakoľko je dopredu jasné zabezpečenie prevádzky, po tomto dátume už nebude možné počty upravovať, pretože aj na základe počtu tried budú zabezpečovaní pracovníci v MŠ. Šeky za stravné a školné bude nutné uhradiť do 10.6.2022 (už pripísané na účet), ak nebude uhradené, dieťa bude automaticky odhlásené z dochádzky na leto. Ak po zaplatení školného dieťa nebude chodiť do MŠ, platbu nebudeme prekladať na mesiace v ďalšom školskom roku, bude nutné požiadať o vrátenie na účet. JM.

MESTO NITRA oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Nitry  pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční: v dňoch: 3.5. a 4.5.2022

Viac čítať tu >>

01.02.2022

S poľutovanim musim oznámiť, že zajtrajším dňom je už 5 tried materskej školy v karanténe. Jedná sa o triedy: 1., 5., 6., 7. a 8. Preto si dávajte pozor a sledujte všetky podozrivé príznaky. Prikladám aspoň základné informácie o izolácii. JM.
Informácia k novej vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov (uvzsr.sk)

Jedálny lístok

od 13.6.2022 do 17.6.2022