Filozofia školy a Prečo my?

Milí rodičia, milé deti, priatelia materskej školy. Práve ste otvorili našu web stránku a možno zvedavo čakáte, čo Vám ponúkneme. Veríme, že  Vás naša stránka zaujme a možno aj pobaví. Budeme sa Vám snažiť priblížiť život v našej materskej škole, ktorý je každý deň iný a zakaždým niečím zaujímavý. Dozviete sa, čím je naša škôlka jedinečná, čím sa odlišuje od iných materských škôl, aké je jej zameranie, filozofia a vízia do budúcnosti. Webová stránka bude pre Vás, ale aj o Vás, Vašich/našich deťoch. Tiež si tu budete môcť nájsť aktuálne informácie, platné dokumenty, odkazy a tlačivá. Dúfame, že Vás poteší rozsiahla fotogaléria a budete sa radovať z našich úspechov. Samozrejme vieme, že sa nám nevyhnú ani problémy, ako to v každej veľkej veselej rodine býva, ale pokúsime sa ich riešiť a pravidelne budeme vkladať do oznamov aj reakcie na najpálčivejšie témy, ktoré nás spoločne trápia. Aby nám bolo spolu aj veselo, nebude chýbať ani zábava a rôzne zábavné výroky detí v sekcii zaujímavosti.

V múdrych príručkách o správnom písaní som sa dočítala, že úvodník by mal byť myšlienkovo bohatý,  hlboké myšlienky však nehľadajte. Moje písmenká na privítanie boli písané jednoducho, ale úprimne a s radosťou,  že sa nám podarí priblížiť zase kúsok k Vám – rodičom a deťom našej krásnej materskej školy.
Takže....prajem Vám príjemné čítanie a spoznávanie

Jana Matušková
riaditeľka materskej školy

Oznamy a novinky

Zápis detí bude prebiehať dňa 5.mája 2021od 9.00.hod do 16.00.hod. Prihlášku na predprimárne vzdelávanie a potvrdenie lekára o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu môžete taktiež poslať  poštou na adresu MŠ Piaristická 12 , 949 01 Nitra, alebo scan mailom na mspiaristicka@smsnitra.sk od 1.5. do 31.5.2021.

V závislosti od počtu prihlásených detí a kapacity materskej školy bol určený kľúč k prijímaniu a deti budú prijímané podľa kritérií:

  • Deti rok pred plnením školskej dochádzky- predškoláci podľa rajonizácie
  • Ostatní predškoláci
  • Deti, ktoré dosiahli vek 3 roky
  • Súrodenci už chodiacich detí do MŠ
  • Ostatné deti - podľa počtu zostávajúcich miest
  • deti ŠVVP budú prijímané podľa diagnózy, nie podľa miesta trvalého pobytu

Dobrý deň, prikladám nové  tlačivo, ktoré treba odovzdať 3.5.2021 v MŠ . Ďakujeme...

Jedálny lístok

od 14.6.2021 do 18.6.2021