Zápis detí do materských škôl Mesta Nitry 2023/2024

MESTO NITRA oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Nitry  pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční: v dňoch: 3.5. a 4.5.2023 od 9,00 do 16,00 hod.

Viac čítať tu >>

< < Naspäť