Ochorenie na COVID-19!

Dôležitý oznam!!!

Nakoľko sa v materskej škole vyskytlo ochorenie na COVID u dieťaťa a zamestnanca a tri triedy sú od zajtrajšieho dňa podľa rozhodnutia RÚVZ v Nitre v karanténe, zvýšte prosím ostražitosť pri respiračných, žalúdočných a akýchkoľvek zdravotných príznakoch Vašich detí a pristupujte zodpovedne aj k rozhodnutiu priniesť do materskej školy len úplne zdravé dieťa. Dôsledne a s plnou vážnosťou zvažujte všetky okolnosti pobytu deti v MŠ, pretože napriek všetkým prijatým prísnym opatreniam sa nám nepodarilo vyhnúť tomuto vírusu. Buďme, prosím, všetci opatrní a zodpovední tak, aby sme v zdraví a v pohode privítali najkrajšie sviatky v roku. Za porozumenie ďakujeme. JM

< < Naspäť