Nahlasovanie deti na letné prázdniny 2022!!!

Riaditeľka MŠ oznamuje, že prevádzka počas letných prázdnin 2022 bude zabezpečená nasledujúcim spôsobom:

Mesiac JÚL: MŠ Piaristická
Mesiac AUGUST: MŠ Párovská

Žiadam o zodpovedné nahlasovanie do 13.5.2022 v triedach na protipodpis. Nakoľko je dopredu jasné zabezpečenie prevádzky, po tomto dátume už nebude možné počty upravovať, pretože aj na základe počtu tried budú zabezpečovaní pracovníci v MŠ. Šeky za stravné a školné bude nutné uhradiť do 10.6.2022 (už pripísané na účet), ak nebude uhradené, dieťa bude automaticky odhlásené z dochádzky na leto. Ak po zaplatení školného dieťa nebude chodiť do MŠ, platbu nebudeme prekladať na mesiace v ďalšom školskom roku, bude nutné požiadať o vrátenie na účet. JM.

< < Naspäť