INFORMÁCIE! - GALAPROGRAM PRI PRÍLEŽITOSTI 60. VÝROČIA MŠ

Milí rodičia, pozorne si prečítajte pokyny na 13.12.2022.

 

Stručné informácie:

1. Generálka v divadle:

Príchod detí - 8:30
Odchod detí - 11:30 - služobný vchod pri parkovisku divadla, kde si deti vyzdvihnú pani učiteľky

2. Vystúpenie:

Príchod detí - 15:30 k služobnému vchodu
Odchod - hneď ako skončíme od služobného vchodu divadla

Deti nech si do divadla nenosia ruksaky. Pitný režim a občerstvenie na podvečer (chlieb s maslom a šunkou)bude zabezpečené. Za odmenu dostanú deti sladké balíčky.

Vystúpenie začína o 16.30 hod., rodičia prídu do divadla hlavným vchodom.

Deti vstupujú služobným vchodom do divadla, pretože je to najbližšie k šatniam a vchod otvára službukonajúci dozor.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pani učiteľky. Upozorňujem, že ráno deti do MŠ nenoste (až rovno k divadlu) prevádzka bude prerušená...všetky pani učiteľky budú v divadle. JM.

< < Naspäť