Zápis detí do materských škôl Mesta Nitry

MESTO NITRA oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Nitry  pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční: v dňoch: 3.5. a 4.5.2022

Viac čítať tu >>

< < Naspäť