OZNAM - NÁSTUP DO MŠ

Riaditeľka MŠ oznamuje, že nástup detí do materskej školy na nový školský rok je 2.9.2021. Upozorňujeme rodičov, aby deti priniesli do 8.00 hod, nakoľko po tomto čase sa materská škola uzatvára. Z dôvodu zmeny legislatívy (povinná predškolská výchova) je režim v MŠ pevne nastavený a neskorší príchod bude možný len v odôvodnených a vopred nahlásených prípadoch. Zákonným zástupcom novonastúpených detí oznamujeme, že podľa podpísaných rozhodnutí o prijatí bude v triedach z dôvodu ľahšej adaptácie  prebiehať adaptačný pobyt, čo znamená, že dieťa privádza rodič postupne na dve hodiny a následne viac, čo závisí podľa adaptácie dieťaťa. Čas adaptácie zhodnotia pani učiteľky v triede a rodič postupuje podľa ich pokynov. Po uplynutí adaptačného pobytu dieťa plynule pokračuje v predprimárnom vzdelávaní v riadnom celodennom pobyte v MŠ. Zoznamy detí podľa tried nájdete na hlavnej nástenke vo vestibule MŠ a pri triedach. Deťom do MŠ prinesiete:
- papuče (nie šľapky)
- náhradné oblečenie do skrinky (spodné prádlo, ponožky, tepláky, tričko)
- porcelánový hrnček s uškom na pitný režim
- dievčatám hrebeň na vlasy
- pyžamo (deti bez adaptačného pobytu)
- všetky ostatné veci sa dozviete od učiteliek v triede a na rodičovských združeniach (stravné, rodičovský príspevok, informované súhlasy....)
Dúfame, že sa Vám bude v našej/ Vašej materskej škole páčiť a nadviažeme peknú spoluprácu. Ďakujeme.

< < Naspäť