Oznam!!!

Milí rodičia, posielam Vám informácie, aby sme sa pri nástupe do materskej školy v pondelok vyhli prípadným nedorozumeniam. Všetko, čo Vám teraz napíšem je platné v tejto chvíli, o prípadných zmenách Vás budem ihneď informovať. Vyhlášky a informácie, ktorými sa budeme riadiť sú aktualizované na stránke MŠ SR a nariadeniami hlavného hygienika SR. Sú pre nás smerodajné a žiadame Vás o ich rešpektovanie.
Vstup do budovy je zabezpečený HLAVNÝM VCHODOM. UPOZORNENIE!!! Vstúpiť do budovy materskej školy môže len osoba očkovaná, alebo do 180 dní po prekonaní ochorenia Covid (OP), testovaná osoba  NEMÁ vstup  povolený. Ak zákonný zástupca nespĺňa túto požiadavku a poveríte osobu, ktorá bude dieťa vyzdvihovať a prinášať do MŠ, nahláste to prosím, triednym učiteľkám, ktoré skontrolujú Vaše splnomocnenia zo začiatku školského roku, poverenú osobu tam dopíšu.  Vo vestibule prebehne ranný filter a zapísanie dieťaťa, prípadne vybavíme dokumenty.  Vydezinfikujete si ruky a pôjdete do šatne prezliecť dieťa (max 2 dospelí a 2 deti v malej šatni, 3 dospeli a 3 deti vo veľkej šatni). S jedným dieťaťom môže prísť do budovy jeden zákonný zástupca. Zo šatní už dieťa prevezmeme a odovzdáme pani učiteľke v triede,  pohyb zákonných zástupcov po budove nebude možný. Von z budovy odídete bočným vchodom, aby ste sa z hygienických dôvodov zbytočne nestretávali. Poprosím Vás, aby ste rátali s prípadným zdržaním pri odovzdávaní detí, vytvorili si časový priestor a dodržiavali rozostupy pred budovou. Prevádzka MŠ je od 6.30 do 17.00 hod. Materská škola sa o 8.00 hod. z bezpečnostných a hygienických dôvodov UZAMKÝNA. OTVÁRAME o 14.30 hod. Pre odchod detí počas dňa zvoňte. V popoludňajších hodinách bude postup rovnaký - služba prinesie dieťa z triedy, v šatni si dieťa oblečiete a vyjdete bočným vchodom.
Respirátory: vstup do budovy MŠ  len s respirátorom !!!! Deti počas dňa v interiéri a exteriéri MŠ prekrytie dýchacích ciest mať nemusia, ak si to zákonný zástupca bude vyžadovať(nosiť rúško), oznámi to riaditeľke MŠ ( pre prípad potreby dajte dieťaťu do skrinky 2 ks rúška). Počas dňa nebudeme z dôvodu pandemických opatrení chodiť mimo areál MŠ. 
Premiešavanie detí je možné v prípade, že takto vytvorená skupina bude fungovať celý týždeň bez zmeny,prípadne dlhodobo, s rovnakými pani učiteľkami, takže prosím o ústretovosť a trpezlivosť. Krúžky od pondelku fungovať nebudú, ani zberné triedy. Rozdelené je i fungovanie v jedálňach a po budove. 
Snažime sa zo všetkých síl vytvoriť bezpečné prostredie pre Vaše deti, intenzívne sa dezinfikuje, umýva, prevliekajú sa periny, dezinfikujeme  germicídnymi žiaričmi, v triedach máme aj čističky vzduchu....Mrzí nás, že situácia sa nezlepšuje a nemôžeme zabezpečovať pobyt detí v MŠ v normálnom režime. Opatrenia, ktoré som Vám popísala sú podľa nariadení, ktoré sme si neurčili my, tak Vás žiadame o ústretovosť a trpezlivosť a dúfame, že všetko bude prebehať  úplne bezproblémovo a ohľaduplne navzájom 🙂 🙂. 
O ďalších prípadných zmenách a dôležitých nariadeniach budem informovať hneď, ako sa dozviem. JM.

< < Naspäť