Maľovanie MŠ

Milí rodičia, náš zriaďovateľ nám schválil maľovanie materskej školy a 23.8.2021 sme začali maľovať. Budeme sa snažiť, aby triedy a spálne boli pre Vaše deti pripravené, Chodby a ostatné priestory sa budú maľovať počas prevádzky v septembri a preto Vás žiadam o strpenie a ústretovosť. My sa aj napriek sťaženým podmienkam tešíme, že budeme o krôčik ďalej a budeme mať krásne, farebné a čisté vnútorné priestory. Ďakujeme.

< < Naspäť